Smásöluvísitala: Desember 2014
Fast verðlag; 12 mán breyting
+ 3,1%
Dagvara
Smásöluvísitala
0
Kortanotkun erlendra ferðamanna desember 2014
12 mán breyting
0
0
0

Rannsóknaskýrslur

 
 

0
0
Nýjustu færslur RSV af Twitter
0
Fréttir
26.1 2015

Greiðslukortavelta erlendra ferðamanna hér á landi var 6,5 milljarðar króna í desember sem er 1,3 milljarði króna meira en í sama mánuði í fyrra. Aukningin nam því 25% á milli ára. Þetta er sama hlutfallslega aukning og þegar borin er saman erlend kortavelta hér á landi allt árið 2014 við allt árið 2013, veltuaukningin var 25%.

 

Sjá alla tilkynninguna...

 

Talnaefni...

14.1 2015

Nýafstaðin jólaverslun var heldur líflegri en fyrir jólin þar áður. Vöxtur var í öllum tegundum verslunar í desember að frátalinni fataverslun sem dróst lítillega saman frá fyrra ári. Veltuaukning var mest áberandi í varanlegum neysluvörum eins og raftækjum og húsgögnum. Samanlögð velta smásöluverslunar í nóvember og desember, samkvæmt smásöluvísitölunni, jókst um næstum 6% að raungildi frá sama tímabili árið áður og þar með nokkuð umfram spá Rannsóknaseturs verslunarinnar frá því í október sl., þar sem gert var ráð fyrir liðlega 4% vexti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjá alla tilkynninguna...

 

Talnaefni...

 

 

8.1 2015

Gefin hefur verið út skýrslan Íslensk netverslun – greining á stöðu og framtíðarhorfur. Megintilgangur hennar er að gefa verslunarrekendum yfirsýn yfir þróun íslenskrar netverslunar í samanburði við erlendar netverslanir og leitast við að skýra sóknarfærin.

 

Hér má sjá skýrsluna…

 

Hér að neðan má nálgast glærukynningar sem frummælendur á kynningarfundi 8. janúar notuðu.

17.12 2014

Greiðslukortavelta erlendra ferðamanna var 31,3% meiri í nóvember síðastliðnum en í sama mánuði í fyrra. Það er mesta aukning í einum mánuði það sem af er þessu ári, ef bornar eru saman veltutölur sömu mánaða síðasta árs. Erlendir ferðamenn greiddu með kortum sínum næstum 6,5 milljarða króna í nóvember en í fyrra var upphæðin næstum 5 milljarðar kr.

 

Öll tilkynningin...

 

 

Rannsóknarsetur verslunarinnar
Saga RSV
Erlend verkefni

Háskólinn á Bifröst

311 Borgarnes

Sími: 533 3530

Skiptiborð: 433 3000

Fax: 433 3086 

 

 

Forstöðumaður:

Emil B. Karlsson

Veffang: emil@bifrost.is

Sími: 822 1203

Rannsóknasetur verslunarinnar var stofnað árið 2004.
Að því standa, auk Háskólans á Bifröst, atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytið, SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu,
VR, Bílgreinasambandið og Kaupmannasamtök Íslands.
Þá aflar rannsóknasetrið sértekna með rannsóknastyrkjum og tekna vegna verkefnavinnu fyrir einstök fyrirtæki, hagsmunasamtök og opinbera aðila.