top of page

PERSÓNUVERNDARSTEFNA RSV

SÍÐAST UPPFÆRT: 1. mars 2022

Persónuverndarstefna RSV ehf., kt. 500114-0100, með lögheimili að Bifröst skóli, 311 Borgarnes (hér eftir „RSV“ eða „við“).

RSV leggur ríka áherslu á að vernda persónuupplýsingar einstaklinga og virða réttindi þeirra. Í stefnu þessari eru veittar upplýsingar um það hvernig RSV vinnur með persónuupplýsingar, í hvaða tilgangi, hversu lengi þær eru varðveittar, miðlun þeirra og hvernig öryggi þeirra er gætt í starfsemi RSV. Öll vinnsla persónuupplýsinga fer fram í samræmi við gildandi persónuverndarlög á hverjum tíma.

Þjónusta okkar er ekki ætluð börnum undir 18 ára aldri. Við vinnum ekki með persónuupplýsingar barna undir 18 ára aldri. Hafir þú ekki náð 18 ára aldri, vinsamlega notaðu þá ekki vefsíðu okkar án leyfis og eftirlits forráðamanns þíns.

Í þessari persónuverndarstefnu RSV útskýrum við:

 • Hvaða upplýsingum við söfnum og hvernig,

 • Hvernig við notum upplýsingarnar,

 • Hversu lengi eru upplýsingarnar varðveittar,

 • Hver hefur aðgang að upplýsingunum,

 • Hvernig við tryggjum öryggi persónuupplýsinga,

 • Réttindi notenda í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga

 

Ef eitthvað er óljóst getur þú hvenær sem er haft samband við okkur með því að senda tölvupóst á rsv@rsv.is

 

1. Hvaða upplýsingum söfnum við og hvernig

Söfnun og vinnsla persónuupplýsinga er forsenda þess að RSV geti veitt sína þjónustu. Upplýsingar sem RSV vinnur flokkast jafnan sem almennar persónuupplýsingar.

Þegar notandi skráir sig í þjónustu RSV afhendir hann RSV með beinum hætti persónuupplýsingar sem sanna deili á honum, s.s. nafn, netfang og símanúmer. Samkvæmt persónuverndarlögum telst RSV ábyrgðaraðili þessara upplýsinga.

Notandi lætur af hendi þær upplýsingar sem þörf er á svo RSV sé unnt að veita þá þjónustu sem viðskiptasambandið nær til. Upplýsingarnar eru t.d. nafn, kennitala, símanúmer, netfang og banka- eða kortaupplýsingar. Samkvæmt persónuverndarlögum telst RSV vinnsluaðili þessara upplýsinga.

Notandi lætur jafnframt af hendi persónuupplýsingar með óbeinum hætti, t.d. um IP-tölu, hvernig hann auðkennir sig og hvenær hann heimsækir vefsíður RSV þar sem vefkökur eru notaðar og aðgerðaskráning fer fram. Nánari upplýsingar um vefkökur má lesa á vefsíðu RSV. Upplýsingarnar eru varðveittar í þágu rekjanleika og öryggismála.

RSV tekur ekki við persónuupplýsingum frá þriðja aðila.

RSV áskilur sér rétt að vinna með tölfræðilegar upplýsingar sem safnast saman vegna notkunar á þjónustunni, til áframhaldandi vöruþróunar og/eða til þess að bæta virkni þjónustunnar.

2. Hvernig notum við upplýsingarnar

RSV notar upplýsingarnar sem safnað er til að veita notendum þjónustu sína, einkum til að gera notendum kleift að stofna aðgang að RSV og nota RSV með réttum hætti m.a. til að fylgjast með þróun og breytingum sem varða verslun og neysluhegðun, túlkun á hagtölum og hagnýtar rannsóknir á sviði verslunar og þjónustu.

RSV notar upplýsingar sem safnað er með vafrakökum til að bæta viðmót og almenn gæði þjónustu sinnar. Í þessum tilgangi notar RSV ýmsa þjónustu þriðju aðila, svo sem Wix og Google Analytics.

Frekari upplýsingar um þjónustu RSV er að finna í viðskiptaskilmálum RSV.

 

3. Hversu lengi eru upplýsingarnar varðveittar

Gögn eru geymd eins lengi og nauðsynlegt er miðað við tilgang vinnslu, nema þegar lög og reglur kveða á um lengri geymslutíma sbr. reglugerð um rafræna reikninga og bókhaldslög.

Ákveðir þú t.d. að eyða aðgangi þínum í kerfi RSV munum við geyma persónuupplýsingar þínar í 30 daga til viðbótar vegna þess möguleika að þú ákveðir að endurstofna aðganginn, en að þeim tíma liðnum eyðum við persónuupplýsingum þínum.

4. Hver hefur aðgang að upplýsingunum

RSV leggur mikla áherslu á vernd persónuupplýsinga og mun aldrei selja þriðja aðila persónuupplýsingar þínar. Við miðlum persónuupplýsingum aldrei til þriðja aðila nema í þeim tilgangi að auka gæði og skilvirkni í tengslum við okkar þjónustu. Við deilum þá upplýsingum um notkun þína á kerfi RSV með þriðju aðilum sem veita okkur þjónustu í tengslum við kynningar- og markaðsþjónustu.

Að því marki sem nauðsynlegt er til að framfylgja samningsskyldum okkar við þig, hafa starfsmenn RSV aðgang að persónuupplýsingum. RSV gæti þó borið þó skylda til að veita opinberum aðilum aðgang að persónuupplýsingum á grundvelli lagaskyldu.

5. Hvernig tryggjum við öryggi persónuupplýsinga

RSV leggur ríka áherslu á öryggi við vinnslu persónuupplýsinga. RSV stuðlar að virkri öryggisvitund starfsmanna, þjónustu- og samstarfsaðila og viðskiptavina. Þagnarskylda hvílir á öllum starfsmönnum RSV sem undirritað hafa trúnaðaryfirlýsingu þess efnis.

Ráðstafanir RSV til að tryggja öryggi eru fólgnar í:

 • innleiðingu tæknilegra og skipulagslegra ráðstafana sem ætlað er að tryggja viðvarandi trúnað, uppitíma, rekstraröryggi og álagsþol vinnslukerfa og þjónustu

 • stýringu aðgengis einstaklinga að starfstöð okkar og öryggisvörslu

 • stýringu aðgengis starfsmanna og annarra að kerfum sem hafa að geyma persónuupplýsingar

 

Komi upp öryggisbrestur við meðferð persónuupplýsinga þar sem staðfest er eða grunur leikur á um að persónuupplýsingar hafi komist í hendur óviðkomandi aðila er Persónuvernd og eftir atvikum einstaklingum tilkynnt um öryggisbrest nema hann hafi ekki í för með sér mikla áhættu fyrir einstaklinga.

6. Þjónusta þriðju aðila

Við kunnum að veita samstarfsaðilum okkar aðgang að persónuupplýsingum þínum og öðrum upplýsingum um þig í þeim tilgangi að auka gæði og skilvirkni í tengslum við okkar þjónustu. Við deilum upplýsingum um notkun þína á kerfi RSV með þriðju aðilum sem veita okkur þjónustu í tengslum við kynningar- og markaðsþjónustu.

Við notum eftirfarandi þjónustu þriðju aðila:

 • DigitalOcean: Þessi þjónustuaðili hýsir þjónustur og gagnagrunna RSV. Hýsingaraðili uppfyllir persónuverndarlögin.

 • Campaign Monitor: CM er tól sem gerir okkur kleift að senda þér fréttabréf um þjónustu okkar. CM uppfyllir persónuverndarlögin.

 • Wix.com: Þessi þjónustuaðili gerir okkur kleift að halda úti vefsvæði í tengslum við að veita þjónustu okkar. Þessi þjónusta er m.a. notuð til að ljúka skráningu í kerfi RSV með því að staðfesta netfang, senda beiðni um nýtt lykilorð, reikninga, greiðslur o.fl. Wix uppfyllir persónuverndarlögin.

 • Regla.is: Þessi þjónustuaðili gerir okkur kleift að senda út og innheimta reikninga fyrir áskrift að efni RSV. Regla uppfyllir persónuverndarlögin og við höfum undirritað vinnslusamning við þau.

 • Google Analytics: Þessi þjónustuaðili gerir okkur kleift að greina hegðun þeirra sem fara inn á vefsíðu okkar og viðskiptavina okkar í kerfi RSV. Google Analytics uppfyllir persónuverndarlögin.

 • Google Ads: Þessi þjónusta gerir okkur kleift að birta textaauglýsingar og vefborða í leitar- og birtingakerfi Google eftir virkni notenda á vefsíðunni okkar. Google Ads uppfyllir persónuverndarlögin.

 • Facebook Analytics: Með svipuðum hætti og Google Analytics gerir þessi þjónustuaðili okkur kleift að greina hegðun þeirra sem fara inn á vefsíðu okkar og viðskiptavina okkar í kerfi RSV. Nánari upplýsingar um Facebook Analytics má finna á upplýsingasíðu Facebook Analytics.

 • Facebook Pixel: Þessi þjónustu gerir okkur kleift að birta auglýsingar á Facebook eftir virkni notenda á vefsíðunni okkar. Nánari upplýsingar um Pixel má finna á upplýsingasíðu Pixel.

 • Facebook Ads: Þessi þjónusta gerir okkur kleift að birta auglýsingar á samfélagsmiðlinum Facebook og í forritum samstarfsaðila Facebook (s.s. Messenger eða Instagram). Nánari upplýsingar um hvernig Facebook Ads virkar er að finna á upplýsingasíðu Facebook Ads.

 

7. Réttindi þín

Einstaklingur á rétt á að fara fram á að fá aðgang að persónuupplýsingum sínum og við ákveðnar aðstæður að láta leiðrétta þær, eyða þeim eða takmarka vinnslu þeirra. Einnig á hann rétt á að andmæla vinnslu og fara fram á að gögn hans séu flutt. Þá hefur einstaklingur rétt á að leggja fram kvörtun til Persónuverndar.

Þú hefur eftirfarandi réttindi í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga þinna:

 • réttinn til aðgangs að persónuupplýsingum

 • réttinn til lagfæringar

 • réttinn til að eyða gögnum („réttinn til að gleymast“)

 • réttinn til að takmarka vinnslu

 • réttinn til að andmæla vinnslu („andmælaréttur“)

 • réttinn til að leggja fram kvörtun um vinnslu persónuupplýsinga

 

Rétturinn til aðgangs merkir að þú getur hvenær sem er beðið okkur um að staðfesta hvort unnið sé með persónuupplýsingar þínar. Ef svo er áttu rétt til aðgangs að öllum upplýsingum það að lútandi og að upplýsingum um í hvaða tilgangi, að hvaða marki og hverjum þær eru gerðar aðgengilegar, hve lengi við munum vinna með þær, hvort þú átt rétt á að þær verði lagfærðar, þeim eytt, vinnsla þeirra verði takmörkuð eða andmæla vinnslunni, þá áttu jafnframt rétt á að vita hvar við fengum persónuupplýsingarnar.

Rétturinn til lagfæringar merkir að þú getur hvenær sem er beðið okkur að lagfæra eða bæta við persónuupplýsingar þínar, séu þær rangar eða ófullgerðar.

Rétturinn til að eyða gögnum merkir að við verðum að eyða persónuupplýsingum þínum ef

 • ekki er lengur nauðsynlegt að geyma þær í þeim tilgangi sem þeirra var aflað í eða með þær unnið

 • vinnslan er ólögmæt

 • þú andmælir vinnslunni og ekki eru fyrir hendi lögmætar ástæður fyrir vinnslunni sem ganga framar rétti þínum

 • okkur ber það samkvæmt lagaskyldu

 • þú hefur afturkallað samþykki þitt fyrir vinnslu okkar á persónuupplýsingum þínum.

 

Rétturinn til að takmarka vinnslu merkir að þar til niðurstaða fæst um álitamál í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga þinna verðum við að takmarka vinnslu þeirra.

Rétturinn til að andmæla merkir að þér er heimilt að andmæla vinnslu persónuupplýsinga þinna sem við vinnum með í tilgangi sem lögmætir hagsmunir okkar standa til, einkum til beinnar markaðssetningar. Ef þú andmælir vinnslu til beinnar markaðssetningar verður ekki lengur unnið með persónuupplýsingar þínar í þeim tilgangi.

 

Þú getur nýtt þér öll réttindi þín með því að hafa samband við okkur á netfangið rsv@rsv.is, sbr. gr. 8 í þessum skilmálum.

 

8. Samskipti við RSV og Persónuvernd

Rannsóknasetur verslunarinnar, ses., Bifröst skóli, 311 Borgarnes, kt. 500114-0100 er ábyrgðaraðili eða vinnsluaðili, eftir atvikum, persónuupplýsinga notenda samkvæmt lögum um persónuvernd.

Persónuverndarfulltrúi RSV hefur eftirlit með því að farið sé að gildandi lögum og reglum um persónuvernd í starfsemi RSV. Fyrirspurnum, athugasemdum og ábendingum sem varða persónuupplýsingar og persónuvernd er unnt að beina á netfangið rsv@rsv.is eða með því að senda bréfpóst til:

Persónuverndarfulltrúi RSV

Bifröst skóli

311 Borgarnes

Ísland

Komi upp ágreiningur um meðferð persónuupplýsinga er unnt að senda kvörtun til Persónuverndar með því að senda tölvupóst á netfangið: postur@personuvernd.is eða með því að senda bréfpóst til:

Persónuvernd

Rauðarárstígur 10

105 Reykjavík

Ísland

9. Breytingar

RSV er heimilt að breyta þessari persónuverndarstefnu og bæta við hana hvenær sem er og taka slíkar breytingar gildi án fyrirvara. Slíkar breytingar kunna t.d. að vera gerðar til að samræma persónuverndarstefnuna við gildandi lög og reglur er varða persónuvernd hverju sinni. Breytingar á stefnunni öðlast gildi við birtingu uppfærðrar stefnu á vefsíðu RSV, www.rsv.is.

bottom of page