Bókunarþjónustur í íslenskri gististarfsemi

Rannsóknasetur verslunar í samstarfi við Ferðamálastofu, hefur nú birt skýrslu um starfsemi bókunarþjónusta (e. Online Travel Agencies) í íslenskri gististarsemi. Skýrsluna má finna hér.

Boutique Clothing Shop

Rannsóknasetur verslunarinnar

Hagtölur og rannsóknir í verslun