top of page

Sprenging í netverslun í nóvember

Innlend velta íslenskra korta í nóvember nam alls 70,7 milljörðum kr. og jókst um 5,6% á föstu verðlagi. Aukninguna milli ára má rekja til blómlegrar verslunar í mánuðinum en samdráttar gætir í flestri þjónustu vegna veirufaraldursins. Nam velta Íslendinga innanlands í verslunum 46 milljörðum kr. og hefur aldrei verið meiri í einum mánuði.


Velta erlendra greiðslukorta nam rúmum 1,6 millj. kr. í nóvember síðastliðnum. Samanlögð velta íslenskra korta og erlendra var því 72,35 millj. kr. Samanborið við sama tíma í fyrra lækkaði heildarkortaveltan, bæði innlend og erlend, um 9,6% milli ára í nóvember. Þrátt fyrir metmánuð í verslun.


Landsmenn tóku afsláttardögum vel


Auknar vinsældir afsláttardaganna þriggja Dags einhleypra, Svarts föstudags og Stafræns mánudags hafa breytt neysluvenjum til frambúðar og fer sífellt meiri jólaverslun fram í nóvember. Samanborið við sama mánuð í fyrra nam aukning í verslun íslendinga 28,6% í nóvember, þar sem netverslun vóg tæp 17% allrar verslunar í mánuðinum.

Velta í stórmörkuðum og dagvöruverslunum jókst um 26,7% samanborið við fyrra ár og nam 18,2 milljörðum Veltan í mánuðinum sem leið er nánast jafn há og veltan í desember á síðasta ári en hún var 18,3 milljarðar þá.


Mikil veltuaukning var einnig á milli ára í öðrum flokkum verslunar, þar sem mest hlutfallsleg aukning var í sölu á raf- og heimilistækjum eða 71% milli ára.

Innlend kortavelta fataverslana nam 3,9 milljörðum kr. og jókst um 29% milli ára í nóvember, svipaða sögu er að segja af verslunum með heimilisbúnað. Þar nam veltan alls 3,2 milljörðum og jókst um 11% borið saman við fyrra ár.

Netverslun nærri fimmfaldaðist


Netverslun í nóvember var 368% hærri en í nóvember í fyrra. Í fjórum flokkum verslunar skreið netverslun yfir milljarð í fyrsta skiptið. Velta stórmarkaða og dagvöruverslana nam einum milljarði á netinu og álíka mikil velta var á netinu með föt. Raf- og heimilistækjaverslanir veltu 1,6 milljarði í gegn um Íslensk kort og verslanir með heimilisbúnað tæpum 1,3 milljörðum.


Samblanda samkomutakmarkana og áðurnefndu afsláttardaga útskýrir þessa miklu hækkun í veltu netverslunar. Þó óvíst sé að hvaða marki þessi áhrif í átt til meiri netverslunar vari til lengri tíma má ætla að þau verði einhver. Hve stór hluti breytingarinnar er kominn til að vera verður tíminn og veiran að leiða í ljós.330 views

Úttekt á kortaveltugögnunum

Rannsóknasetur verslunarinnar fór í ítarlega útttekt á kortaveltugögnunum sínum til þess að tryggja áframhaldandi gæði gagnanna og urðu nokkrar minniháttar breytingar á gögnunum fyrir árið 2023. RSV á

Comments


bottom of page